ثبت شکایات

با توجه به اهمیت رضایت کاربران در این بخش امکان ثبت شکایت سیستمی برای کاربران فراهم شده است. لازم به ذکر است اطلاعات ارسالی به صورت کاملا محرمانه توسط تیم پشتیبانی بررسی خواهد شد.

 

فرم ثبت شکایات کاربران

 

راستی آزمایی